teorija:

Šta je to logo?

i šta je važno znati!

Šta je to logo?

Logo se najčešće smatra vrhuncem odnosno vrhom same piramide jednog brenda. Ok, šta sada to znači? Svaki brend po pravilu bi trebao da ima razrađenu brend piramidu koja je u samom dnu sastavljena od CORE elemenata brenda koji počinju sa vizijom, misijom a završavaju sa tim ko je ciljna grupa i na koji način i kojim tonom im se obraćaju. 

Sredina piramide je rezervisana za brend i marketing strategiju koji imaju za cilj sprovesti osnove brenda u djelo na pravi način i u pravo vrijeme. To sprovođenje rezultirat vizuelnim identitetom brenda koji u sebi sadrži sve od boje, teksta, poruka, teksture pa sve do logoa.

Dakle, logo je dio vizuelnog identiteta, vizuelnog predstavljanja nekog brenda i ima za cilj služiti kao pečat, potpis, kao podsjetnik o kojem brendu se radi ali i kao znak za zaštitu proizvoda ili garant kvalitete.

Iz ovog možemo zaključiti da logo nije samo neka grafička sličica koja nam se dopada i koristimo je. Logo treba da ispunjava svoje osnovne obaveze prema brendu ali ujedno treba da bude:

  • Jednostavan i jasan (nedvosmislen i čitljiv)
  • Jedinstven 
  • Pamtljiv

Tipovi logotipa

Iako kada pomislimo na logo uglavnom u glavi imamo ideju da se radi o nekoj slici i tekstu ispod te slike, u principu u grafičkom dizajnu, raspoznajemo nekoliko tipova logo-a a najosnovnije ih dijelimo na 

  • Wordmark
  • Mark
  • Combination

Wordmark

Kako mu samo ime kaže, ovo je tip logoa koji se tvori samo od riječi. Dakle teksta, koji može ali i ne mora biti dekorativan. 

Ovakav vid logoa često viđamo u modnoj industriji i visoko luksuznim brendovima. Logoi koji žele naglasiti isključivo ime brenda.

Mark

Dalje idemo do Mark-a odnosno znaka, odnosno tipa logoa koji se tvori samo od grafike (ali ne i ilustracije). Ovaj tip logoa i nije toliko popularan je jako teško ispunjava svoje uloge pogotovo da bude pamtlji i pri tome da se veže za brend. 

Ovakvu vrstu logoa najčešće koriste brendovi koji žele neki simbom, neki znak na osnovu čega će ih prepoznati. Često ukoliko brendovi imaju potrebu aplicirati logo na sitne dijelove, recimo ikone aplikacije na mobitelu, onda se odlučuju za Mark kako bi sam logo bio upadljiviji i lakše pamtljiv. 
Također i često se može pronaći u auto industriji.

Kombinacija

Te na kraju dolazimo i do kombinacije, možda i najčešće korišten oblik u našem okruženju. Ovaj tip logoa, kako mu ime kaže, je kombinacija teksta i marka, sa velikom napomenom da u ovom tipu logoa tekst nikada ne bi trebao biti dekorativan.

Sa ovim tipom logoa se ne može pogriješiti ali isto tako, često sam simbol nije dovoljno pamtljiv i jasan te se rijetko može koristiti samostalno.

Ovo je samo osnovna podjela tipova logoa, podjele i tipova ima još a o istim učimo na sveobuhvatan om kursu kreiranja vizuelnog identiteta koji će uskoro biti dostupan na našoj platformi a ukoliko si zainteresovan/a, u nastavku ostavi svoj email kako bismo te kontaktirali sa više informacija.