Osnove štampe

Nivo:Srednji nivo
Štampati ili ne? To nije pitanje 🙂 Pitanje je kako štampati, na kojem papiru, kojim formatima, kako uvezati, koju boju koristiti? Nauči osnove pripreme i tehnologije štampe te radi super štampane materijale.
Trajanje kursa: 2h 4m
50,00 
50,00 
Valjanost: Neograničeno

Osnove štampe

Štampa je jedini krivac i po najviše je zaslužna za razvoj grafičkog dizajna. Počevši od pripreme teksta za štampu knjiga i uređivanje istih. Iako prvi tisak / štampa potiče još od 800tih godina nove ere, ovo polje doživljava ekspanziju pojavom Gutenbergove pokretne prese koja olakšava štampu. Danas, štampa i priprema se svode na osnove i poznavanje svih čudesnih i premočnih tehnologija štampe.
U ovom kursu proći ćemo i upoznati se sa osnovnim tehnologijama, onim koje najčešće koristimo, štampe. Kroz praktične primjere pokazati vam na šta obratiti pažnju i šta uzeti u obzir prilikom pripreme dokumenata.

Nivo:Srednji nivo
Trajanje kursa: 2h 4m

Preduslovi

 • Uvod u dizajn
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator

Vodič za štampu

Kao dodatak kursu dobijate digitalni vodič za štampu. Vodič prati cijeli kurs ali i skriva trikove koje možete koristi prilikom rada i pripreme za štampu

Silabus

Štampa je jedan od osnovnih dijelovo grafičkog dizajna, jer skoro svi dizajnirai materijali se štampaju u jednom momentu. Počevši od najjednostavnijeg marketing kolaterala kao što su vizit kartice, flajeri, brošurice pa do kompleksnih publikacija, pakovanja itd. Ovaj kurs prolazi kroz osnovne i najčešće vidove štampe te pripreme dizajna za istu uz praktične primjere.

Poglavlja i lekcije

Pogledajte video predavanja i dovršite svoj projekat vlastitim tempom, u slobodno vrijeme. Upisom dobijete neograničen  pristup kursu, pa se vratite na sadržaj kad god vam zatreba da ponovite.

tampa i priprema za tampu

 • 04:56
 • Šta je to štampa?
  12:40
 • Osnovni pojmovi
  04:56
 • Pripreme dokumenata za štampu
  09:04
 • Export, ekstenzije i slanje
  07:29

tampa u praksi

Materijali

Upiši sada

Osnove štampe

0(0 Ratings)

Štampa materijala ne mora biti strašna a tebi može postati dodatna vještina u grafičkom dizajnu

50,00