Adobe InDesign i štampa

Nivo:Srednji nivo
Adobe InDesign je jedan od vodećih softvera za kreiranje i dizajniranje publikacija na više stranica kao što su časopisi, knjige, brošure, izvještaji. InDesign je kao takav moćan alat za upravljanje i uređivanje teksta, definicija izgleda i pripremu takvih materijala. Ali, uz vladanje ovim alatom, potrebno je i upoznati se sa tehnologijama i pripremom za štampu tih materijala. Uz teoriju i praktične primjere započinjemo ovaj kurs dizajna i pripreme za štampu materijala.
Trajanje kursa: 8h 10m
100,00 
100,00 
Valjanost: Neograničeno

Adobe InDesign i štampa

Tokom ovog kursa naučićete kako da koristite ovaj alat, koje su njegove super moći, ali i koji su mu nedostaci. Za razliku od drugih kurseva na Design Better Academy, većina dijelova ovog kursa je koncipirana u obliku projekta i praktičnog primjera. U skladu s tim, po završetku ovog kursa možete očekivati da ćete dizajnirati vlastite vizitkarte, cjenovnike, brošure na više stranica i izvještaj sa infografikama i tabelama.
Nivo:Srednji nivo
Trajanje kursa: 8h 10m

Primjeri radova

Tokom kursa imate priliku naučiti i raditi na nekoliko interesantnih radova koji će vam pomoći obnoviti i savladati alate ali biti inspiracija za vaše nove radove i portfolio.

Silabus

Tokom kursa imate priliku naučiti i raditi na nekoliko interesantnih radova i pripremati ih za štampu. Počevši od jednostraničnog plakata, vizit kartice, jelovnika pa sve do višestranične publikacije.

Poglavlja i lekcije

Pogledajte video predavanja i dovršite svoj projekat vlastitim tempom, u slobodno vrijeme. Upisom dobijete neograničen  pristup kursu, pa se vratite na sadržaj kad god vam zatreba da ponovite.

Štampa i priprema za štampu

 • 04:56
 • Šta je to štampa
  12:40
 • Osnovni pojmovi
  16:45
 • Pripreme dokumenata za štampu
  09:04
 • Export, ekstenzije i slanje
  07:29

Praktični primjeri u štampi

Uvod u Indesign

InDesign drugi dio – Vizit kartica
U ovom dijelu prolazimo sve alate i elemente vezane za izradu jedne dvostrane vizit kartice a uz sve to i automatizaciju unosa podataka.

InDesign teći dio – Duofold menu

InDesign četvrtio dio – višestranična publikacija

Certifikat

Upiši sada

Adobe InDesign

Spremni zaplivati kreativnim vodama kreiranja i uređivanja raskterske poster, flayer-e ili publikacije?

100,00