Šta je to grafički dizajn?

Kako opisujemo i definišemo gafički dizajn

Kako opisujemo i definišemo gafički dizajn?

Konstantno pričamo o grafičkom dizajnu i elementima grafičkog dizajna, a da li znamo šta je to grafički dizajn? 

Šta je sve to grafički dizajn, šta on predstavlja, koja mu je svrha, od kada potiče i da li uopšte možemo percipirati život i svijet bez grafičkog dizajna?

Više ovakvog sadržaja: