Drugi po redu kreativni izazov na temu
"Magični kafić".

Dana
Sati
Minuta
Sekundi

Šta je potrebno uraditi?

Potrebno je rekreirati logotip i vizit karticu prema postavljenom primjeru ali prema vašem navođenju. Uredite dizajn, promijenite ime, oblike, boje, onako kako smartate da će biti najbolje za “magični kafić”. Prezentaciju logoa i vizit kartice napraviti u vidu jedne slike.

Jedna osoba može prijaviti više radova ali osvojiti samo jednu nagradu!

Tehničke specifikacije rada kojeg prijavljujete:
Preporučena veličina 1500px X 1500px (minimalno 1080x1080px) u RGB formatu.
Extenzija: *. JPEG ; *.JPG ili *.PNG

Radovi će biti prilagođeni i objavljeni na oficijelnom @designbetteracademy IG profilu i Design Better Facebook grupi. Na vama je da promovišete svoje radove kako biste dobili što više engagementa (Like-ova i komentara)!

FAQ

 • Radove možete prijavljivati od  23.03.2021. do 13.04.2021.
 • Ocijenjivanje radova traje od 13.04. do 19.04. 2021.
 • Engagement i likeovi na instagramu i Facebook-u se računaju zaključno sa 19.04.2021. do 23:59h
 • Proglašenje najboljih radova 20.04.2021. na web stranici, društvenim mrežama i Youtube videu.
 

Što prije prijavite radove imate više vremena za lajkove i engagement na socijalnim mrežama i možete prijaviti više radova ali zato manje vremena za posvetiti se dizajnju! 

Način ocjenjivanja

Sve radove će ocijeniti tročlani žiri a ocjenjivati će se

 • Relevantnost sa temom “magični kafić” od 0 do 5 bodova.
 • Tehnička izvedba od 0 do 5 bodova.
 • Kreativnost u dizajnu od 0 do 5 bodova.
 • Kreativnost u prikazu dizajna od 0 do 5 bodova.


Kao ocjena kriterija uzima se srednja vrijednost bodova sva tri člana žirija, a učesnik može osvojiti maksimalno 20 bodova. Žiri bira dva prva mjesta dok je treće mjesto rezervisano za rad koji prikupi najviše engagementa na društvenim mrežama.

Zapratite 

@designbetteracademy na Instagram-u i
Design Better grupu na Facebook-u, kako biste mogli promovisati svoje radove

 Nagrade

Mentoring sesija 1 – na – 1 za jednu osobu u trajanju od 60minuta. Sesija namijenjena riješavanju nedoumica koje nastaju na početku karijere grafičkog dizajna.

Hall of fame sekcija na www.designbetter.academy – Prva tri najbolja rada će biti prikazana na stranici slavnih naše web stranice.

Svi pobjednici osvajaju lične kupone za popust prilikom kupovine kurseva i obuka na www.designbetter.academy*

*Online kursevi i obuke su u pripremi a plan je da budu dostupne već krajem aprila 2021.

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte na info@designbetter.academy

Sretno!

Dario.

Primjer dizajna

Videa za inspiraciju

PRIJAVLJENI RADOVI

NAGRADE!

1. MJESTO

ocjena žirija

Mentoring
sesija

2 x 1 – na – 1 mentoring sesija

25% popusta

Lični kupon kod za popust prilikom upisa DBA kurseva i obuka

Hall of Fame

Pridruži se slavnim na designbetter.academy

2. MJESTO

ocjena žirija

Mentoring
sesija

1 – na – 1 mentoring sesija

25% popusta

Lični kupon kod za popust prilikom upisa DBA kurseva i obuka

Hall of Fame

Pridruži se slavnim na designbetter.academy

3. MJESTO

internet ekipa

Mentoring
sesija

1 – na – 1 mentoring sesija

25% popusta

Lični kupon kod za popust prilikom upisa DBA kurseva i obuka

Hall of Fame

Pridruži se slavnim na designbetter.academy

USLOVI I PRAVILA IZAZOVA

 1. Prijavom na ovaj izazov, smatra se da je učesnik pročitao i da se slaže sa uslovima i pravilima izazova.
 2. Učešće na izazovu je besplatno.
 3. Na izazovu mogu učestvovati samo osobe starije od 13 godina.
 4. Prijave na izazov su moguće samo putem web stranice www.designbetter.academy. Radovi poslani emailom ili bilo kojim drugim vidom komunikacije neće biti uzeti u obzir.
 5. Više prijava jednog učesnika će biti prihvaćene ali isti može osvojiti samo jednu nagradu.
 6. Radovi koje učesnik prijavljuje moraju biti njegovo originalno dijelo bez korištenja tuđih grafičkih elemenata i kreirano samo u svrhu ovog izazova.
 7. Ukoliko ste uposleni u nekoj komaniji i instituciji, vaš prijavljen rad ne smije kršiti pravila te kompanije i institucije.
 8. Prijavljeni radovi ne smiju sadržavati materijal koji na bilo koji način krši prava osoba, zaštitnih znakova ili drugih intelektualnih svojina.
 9. Radovi ne smiju omalovažavati nijednu osobu, proizvod, uslugu ili entitet.
 10. Radovi ne smiju sadržavati obilježja sponzora ili poruke usmjerene prema sponzorima ovog izazova.
 11. Radovi ne smiju sadržavati materijal koji promiče fanatizam, rasizam, mržnju ili nanošenje štete bilo kojoj skupini ili pojedincu ili promiče diskriminaciju na temelju rase, spola, vjere, nacionalnosti, invaliditeta, seksualne orijentacije ili dobi.
 12. Radovi ne smiju sadržavati materijal koji krši bilo koji mjerodavni zakon ili propis niti sadržavati bilo kakve opise ili prikaze nezakonitog ponašanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo kakve prikaze osoba koje krše primjenjive zakone, uredbe ili propise bilo koje prirode.
 13. Radovi moraju biti relevantni temi Izazova
 14. Prijave radova su moguće do 13.04.2021. Nakon ovog datuma nije moguće prijaviti rad. Radovi poslani nakon naznačenog datuma neće biti uzeti u obzir.
 15. Ocjenjivanje radova  će trajati do 13.04.2021. do 20.04.2021.
 16. Prikupljanje social media engagementa traje od dana prijave / obajve rada na društvenim mrežama do  13.04.2021.
 17. Organizator ne prihvata odgovornost za prijave koje nisu primljene iz bilo kojeg razloga.
 18. Organizator zadržava pravo otkazati izazov ili izmijeniti ova pravila i odredbe bez najave u slučaju katastrofe, rata, građanskih ili vojnih poremećaja, ili bilo koje stvarne ili nepredviđene povrede bilo kojeg primjenjivog zakona ili propisa ili bilo kojeg drugog događaj izvan kontrole organizatora. O svim promjenama na Izazov organizator će obavijestiti učesnike u najkraćem mogućem roku.
 19. Izjava o odricanju odgovornosti. Design Better Academy, ne preuzima odgovornost za: (a) bilo kakve šteta nastale prijavom i učešćem na ovom izazovu; (b) telefonske, elektroničke, hardverske, softverske, mrežne, internetske ili druge kvarove ili kvarove povezane sa računarom ili komunikacijom; (c) bilo koji prekidi takmičenja, povrede, gubici ili štete nastali usled događaja koji su izvan njihove kontrole ili neovlašćene ljudske intervencije; ili (d) bilo kakve štamparske ili tipografske greške u bilo kom materijalu povezanom sa Izazovom.
 20. Nagrade za pobjednike su kako slijedi:
  1. mjesto
   Mentorska sesija u vrijednosti od 100€
  Kupon od 25% popusta na jednu narednu kupovinu
  2. mjesto
  Mentorska sesija u vrijednosti od 50€
  Kupon od 25% popusta na jednu narednu kupovinu
  3. mjesto
  Mentorska sesija u vrijednosti od 50€
  Kupon od 25% popusta na jednu narednu kupovinu
  Sva tri pobjednička rada će biti uvrštena u Design Better Academy ligu slavnih www.designbetter.academy/halloffame
 21. Nagrada je navedena i ne može se mijenjati novcem ili drugom alternativom. Nagrade nisu prenosive. Nagrade ovise o dostupnosti i zadržavamo pravo zamijeniti bilo koju nagradu drugom vrijednošću bez najave.
 22. Pobjednik se može odreći nagrade samo u korist organizatora.
 23. Pobjednici prva dva mjesta će biti odabrani od strane stručnog žirija Design Better Academy.
 24. Živi će ocjenjivati (a) Relevantnost prijavljenog rada, (b) Tehnički aspekt prijavljenog rada, (c) Kreativnost dizajna prijavljenog rada, (d) Kreativnost prikaza dizajna prijavljenog rada.
 25. Tročlani žiri čini:
  1. Dario Babović MBA,
  osnivač i instruktor na Design Better Academy, sa više od 15 godina iskustva u grafičkom dizajnu,
  2. Damir Salkić,
  Voditelj odjela za grafički dizajn jedne od vodećih BH kompanija, sa više od 10 godina iskustva u grafičkom dizajnu,
  3. Zerina Zigner, 
  CG Artist – www.zerinazigner.com
 26. Treće mjesto će biti odabrano na osnovu social media engagementa na Instagramu i Facebook grupi. Social media engagement uključuje sumu svih Like-ova i komentara na objavi prijavljenog rada od strane Design Better Academy na Instagram profilu Design Better Academi i Facebook grupi Design Better.
 27. Pobjednik će biti obaviješten e-mailom u roku od 28 dana od datuma završetka Izazova. Ako se dobitnik ne može kontaktirati ili ne zatraži nagradu u roku od 14 dana od obavještenja, zadržavamo pravo da povučemo nagradu od pobjednika.
 28. Organizator će obavijestiti pobjednike o nagradama i načinu preuzimanja.
 29. Odluka organizatora u vezi sa svim pitanjima koja se tiču natjecanja bit će konačna i neće se ulaziti u prepisku.
 30. Pobjednik pristaje na upotrebu svog imena i fotografije u bilo kojem reklamnom materijalu, kao i na njihovog prijavljenog rada. Svi lični podaci koji se odnose na pobjednika ili bilo kojeg drugog učesnika koristit će se isključivo u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka i neće se otkriti trećoj strani bez prethodnog pristanka učesnika.
 31. Imena pobjednika će biti prikazana na zvaničnoj stranici Design Better Academy, kanalima socijalnih mreža i Youtube videu o proglašenju pobjednika.
 32. Organizator ovog izazova ni na koji način nije sponzorisan, podržan ili povezan sa Facebook, Instagram ili bilo kojom drugom društvenom mrežom.
 33. Odluka Design Better Academy o onima koji mogu učestvovati i odabir pobjednika je konačna. Neće se ulaziti u prepiske koji se odnose na Izazov.
 34. Prijavom rada na Izazov, učesnik odobrava korištenje, kopiranje, modifikovanje, kreiranje derivata i prikazivanje svog prijavljenog rada u bilo koju svrhu od strane Design Better Academy.
 35. Design Better Academy imat će pravo, po vlastitom nahođenju i u bilo koje vrijeme, promijeniti ili modificirati ove uslove i pravila, te promjene stupaju na snagu odmah nakon postavljanja na ovu web stranicu.
 36. Design Better Academy nije dužan obavještavati učesnike o promjenama ovih uslova i pravila.
 37. Lista pobjednika; Uslovi i pravila. Imena dobitnika i njihovi pobjednički radovi bit će objavljeni na web stranici Design Better Academy i kanalima na društvenim mrežama.
 38. Design Better Academy takođe zadržava pravo da otkaže takmičenje ako se pojave okolnosti van njegove kontrole bez prethodne najave.