Freelance u grafičkom dizajnu

Koje vještine su potrebne da uspješno vodite freelance biznis model

Šta znači biti frilenser?

Kao i u svakoj drugoj oblasti i struci, freelanceri su osobe koje se ne vezuju za organizaciju (osim onih koje su isključivo njihove), ne vezuju se za jednog šefa ili za jedan projekat. Sami su zaduženi za traženje klijenata, vođenje projekata, vođenje računa o resursima i biznisu a također i o sami sebi kao radniku. 

Evo kako to izgleda u grafičkom dizajnu i koje su sve vještine potrebne za uspješno vođenje ovakvog biznis modela.

Više ovakvog sadržaja: